BEZWŁAD/ THE INERTIA


W rysunkach na drewnie „BEZWŁAD” chciałem ukazać człowieka jako marionetkę. Człowiek bardzo często jest taką marionetką, nie pobudzony nie podejmuje żadnych decyzji. Jest bezsilny, w wielu przypadkach trzeba nim kierować, sterować . Rysunki te są przestrogą. Człowiek powinien sam decydować o swoim życiu i nikt i nic nie powinno ingerować w jego decyzje i poczynania.

Reklamy